หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ประชุมคณะทำงานโครงการประมูลผ้าไหม หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี


2023-08-28 18:42

จำนวนครั้งที่อ่าน : 19

วันที่ 28 สิงหาคม 2566 เวลา 16.00 - 18.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นำโดยนายมงคล จุลทัศน์ ประธานคณะกรรมการจัดงาน และนางพองาม ปรีดาสันติ์ หัวหน้าคณะทำงาน และกรรมการพร้อมด้วยกรรมการที่ปรึกษาคณะทำงานโครงการประมูลผ้าไหม หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดยประชุมคณะทำงานโครงการประมูลผ้าไหม และร่วมกันปรึกษาหารือให้คำชี้แนะอำนวยความสะดวกในเรื่องกรรมการคณะทำงานได้ร้องขอเพื่อให้งานประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย ตลอดจนเพื่อให้การดำเนินงานตามหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการ


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603