หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ประชุมคณะกรรมการจัดโครงการส่งเสริมการออกกำลังกายและกีฬาเพื่อมวลชน ประจำปี 2566 กิจกรรม วิ่ง เขื่อนสิรินธร ไนท์รัน 2023


2023-08-25 15:39

จำนวนครั้งที่อ่าน : 15

วันที่ 25 สิงหาคม 2566 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมแซน้อย 1 เขื่อนสิรินธร อ.สิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดยนายฤทธิพันธุ์ สัณฑมาศจิรวัส รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้เข้าร่วม โดยมีนางทรงลักษณ์ วรภัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในการประชุม โดยประชุมคณะกรรมการจัดโครงการส่งเสริมการออกกำลังกายและกีฬาเพื่อมวลชน ประจำปี 2566 กิจกรรม วิ่ง “เขื่อนสิรินธร ไนท์รัน 2023” ซึ่งกำหนดการแข่งขันระยะทาง 8 กิโลเมตร แบ่งออกเป็นจำนวน 6 รุ่นอายุ และประกวดวิ่งแฟนซี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวในจังหวัดอุบลราชธานีอย่างยั่งยืนเกิดการกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นและส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนได้ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพและตระหนักถึงประโยชน์ของการออกกำลังกาย นั้น


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603