หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี พิธีเปิดงาน แม็คโคร โชห่วยออนทัวร์ สมาร์ท สร้างกำไร ใส่ใจความสำเร็จส่งเสริม โชห่วยท้องถิ่น


2023-08-23 15:05

จำนวนครั้งที่อ่าน : 20

วันที่ 23 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ แม็คโคร สาขาอุบลราชธานี

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดยนายมงคล จุลทัศน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้เข้าร่วม โดยมีคุณปิยนุช บุญเลิศ ประธานการจัดงาน “ แม็คโคร โชห่วยออนทัวร์ สมาร์ท สร้างกำไร ใส่ใจความสำเร็จส่งเสริม โชห่วยท้องถิ่น” กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดงาน เพื่อส่งเสริมกิจกรรมที่ดี สำหรับลูกค้าผู้ประกอบการ พร้อมนำความรู้ เทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่จะเสริมสร้างศักยภาพทางการแข่งขันและเพิ่มยอดขายให้แก่ผู้ประกอบการร้านโซห่วยในเขตจังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดใกล้เคียง ทั้งนี้นายมงคล จุลทัศน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดยร่วมเป็นประธานในพิธีและกล่าวเปิดงาน


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603