หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ประเพณีทิ้งกระจาด (ซิโกว)


2023-08-21 09:23

จำนวนครั้งที่อ่าน : 14

วันที่ 20 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ มูลนิธิสว่างบูชาธรรมสถาน

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นำโดยนางมลิวัลย์ ไชยสงคราม รองประธานกรมการอาวุโสหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และ นางมยุรี ฐานุศักดิ์ รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นายชลวิท อภิรัตน์มนตรี เลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้เข้าร่วม โดยร่วมประเพณีทิ้งกระจาด (ซิโกว) เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ล่วงลับตามประเพณีจีน และบรรพบุรุษผู้ล่วงลับและวิญญาณไร้ญาติทั้งปวง ตามประเพณีที่เคยปฏิบัติมา


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603