หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี พิธีสวดพระอภิธรรมคุณแม่ศิริวรรณ สมตน มารดาคุณปริยาณี ภรรยา นายสมชาติ พงคพนาไกร ประธานหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 (บุตรสาว-บุตรเขย)


2023-08-19 12:14

จำนวนครั้งที่อ่าน : 12

วันที่ 18 - 19 สิงหาคม 2566 เวลา 18.30 น. ณ วัดศรีเอี่ยม (ศาลา 1) ที่อยู่ 111 หมู่ 1 ทางคู่ขนาน ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นำโดยนายมงคล จุลทัศน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมคุณแม่ศิริวรรณ สมตน มารดาคุณปริยาณี ภรรยา นายสมชาติ พงคพนาไกร ประธานหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 (บุตรสาว-บุตรเขย)


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603