หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกิจกรรมต่อยอดทางธุรกิจเพื่อยกระดับงานแสดงสินค้าในประเทศ


2023-08-17 16:15

จำนวนครั้งที่อ่าน : 16

วันที่ 16 - 17 สิงหาคม 2566 เวลา 13.30 น. ณ ศูนย์ประชุมและการแสดงสินค้านานาชาติ ขอนแก่น (KICE) จังหวัดขอนแก่น

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นำโดยนายชลวิท อภิรัตน์มนตรี เลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และนายศิวาวุฒิ ว่องไว รองประธานYEC หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้เข้าร่วม โดยร่วมกิจกรรมต่อยอดทางธุรกิจเพื่อยกระดับงานแสดงสินค้าในประเทศ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อต่อยอดธุรกิจอุตสาหกรรมงานแสดงสินค้าในประเทศ เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายของผู้ประกอบการในส่วนภูมิภาค และส่งเสริมให้เกิดการสร้างงานขึ้น รวมถึงการบูรณาการความร่วมมือในการจัดงานแบบบูรณาการในทุกภาคส่วนเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมงานแสงสินค้าในประเทศ นั้น


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603