หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี บริษัทกสิกรรมกลางแห่งประเทศไทย พบปะหารือกับหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานีในประเด็นการนำสินค้าภาคเกษตรสู่สาธารณรัฐประชาชนจีน ผ่านรถไฟความเร็วสูง


2023-08-17 15:51

จำนวนครั้งที่อ่าน : 13

วันที่ 17 สิงหาคม 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นำโดยนายประสงค์ จันจำปา รองประธานกรรมการอาวุโสหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นายสนั่น สุตัญตั้งใจ รองประธานกรรมการอาวุโสหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นางพองาม ปรีดาสันติ์ รองประธานกรรมการอาวุโสหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้เข้าร่วม โดยร่วมพบปะหารือกับบริษัทกสิกรรมกลางแห่งประเทศไทยในประเด็นการนำสินค้าภาคเกษตรสู่สาธารณรัฐประชาชนจีน ผ่านรถไฟความเร็วสูงบริษัทกสิกรรมกลางฯ ได้ MOU กับรัฐบาลจีนโดยตรง


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603