หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ สัมมนาเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดองค์ความรู้การจัดการ ป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม


2023-08-08 14:54

จำนวนครั้งที่อ่าน : 11

วันที่ 8 สิงหาคม 2566 เวลา 08.30 น. ณ โรงแรมบ้านสวนคุณตา กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท ต.คำน้ำแซบ อ.วารินชำราบ จ.อุบลฯ

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดยนายอรรถสิทธิ์ สุตัญตั้งใจ รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้เข้าร่วม ด้วยจังหวัดอุบลราชธานี โดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี กำหนดจัดกิจกรรมภายใต้โครงการเตรียมความพร้อมพื้นที่อุตสาหกรรมสู่การเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Pre-FIT) จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อให้เกิดการถ่ายทอดองค์ความรู้การจัดการ ป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และบูรณาการข้อมูลสาธารณูปโภค สาธารณูปการ พื้นสีเขียว โดยมีนายสุขสันต์ เอี่ยมโสภณ หัวหน้ากลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม เป็นผู้กล่าวรายงาน


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603