หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมในพิธีเปิดงานจัดกิจกรรมเทียนอุบล ยลได้ตลอดเดือน ประจำปี 2566 และได้รับมอบเกียรติบัตร


2023-08-08 09:03

จำนวนครั้งที่อ่าน : 12

วันที่ 7 สิงหาคม 2566 เวลา 17.00 น. ณ วัดพระธาตุหนองบัว จังหวัดอุบลราชธานี

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดยนายมงคล จุลทัศน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้เข้าร่วม พิธีเปิดงานจัดกิจกรรมเทียนอุบล ยลได้ตลอดเดือน ประจำปี 2566 ในระหว่างวันที่ 6 - 31 สิงหาคม 2566 และได้รับมอบเกียรติบัตรที่ได้สนับสนุนการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรราจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2566 “122 ปี ทวยราษฎรใฝ่ธรรม งามล้ำเทียนพรรษา” โดยมีนายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยนายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี นางทรงลักษณ์ วรภัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี นายกำพล สิริรัตตนนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี นางบดินทร์ เกษมศานติ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกิจกรรมเปิดงาน ณ วัดพระธาตุหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งได้มีการนำต้นเทียนที่ประกวดในงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2566 มาจัดแสดงให้นักท่องเที่ยวได้รับชมศิลปะต้นเทียน เมืองอุบลตามคุ้มวัดต่างๆ เพื่ออนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่นให้อยู่ถาวรสืบไป ตลอดจนเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นเพิ่มมากยิ่งขึ้น และยังได้มีการจัดกิจกรรมเทียนอุบล ยลได้ตลอดเดือน


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603