หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมเป็นเกียรติวันสตรีไทย อนุรักษ์ศิลป์ ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน เฉลิมพระเกียรติฯ


2023-08-06 19:24

จำนวนครั้งที่อ่าน : 32

วันที่ 6 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ จังหวัดอุบลราชธานี

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นำโดยนายมงคล จุลทัศน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมเป็นเกียรติวันสตรีไทย อนุรักษ์ศิลป์ ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๑ ปี ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ โดยนายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมทั้งกล่าวถวายพระพรชัยมงคลต่อหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พร้อมด้วยนายสมเพชร สร้อยสะคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี นายกำพล สิริรัตตนนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี นางทรงลักษณ์ วรภัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี นายบดินทร์ เกษมศานติ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี และนางพัทธานันท์ ยังตรง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี อ่านพระราชดำรัส สมเด็จพระกนิษฐาธิราช เจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดีสิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันสตรีไทย ปี ๒๕๖๖ เพื่อร่วมแสดงความยินดีกับผู้ผ่านการคัดเลือกหรือสรรหาสตรีที่มีผลงานดีเด่นผลการคักเลือกหรือสรรหาผู้ที่สมควรได้รับรางวัลและคณะกรรมการหอการค้าฯเสนอชื่อพร้อมเข้ารับรางวัล ดังนี้

  1. นางเพ็ญพักตร์ ศรีทอง ได้รับแต่งตั้งดำรงตำแหน่งประธานสมาคมสภาแม่ดีเด่น
  2. นางรัตนากร ทีฆธนานนท์ ได้รับรางวัลสตรีไทยดีเด่นแห่งชาติ
  3. นางมยุรี ฐานานุศักดิ์ ได้รับรางวัลแม่ดีเด่นจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2566 ประเภทแม่ผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม

หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603