หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมเปิดงานและประกอบพิธีอัญเชิญเทียนพรรษาพระราชทานและผ้าอาบน้ำฝนพระราชทาน เป็นเทียนชัยมิ่งมงคล นำขบวนแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2566


2023-08-02 18:32

จำนวนครั้งที่อ่าน : 34

วันที่ 2 สิงหาคม 2566 เวลา 08.09 น. ณ ปะรำพิธี บริเวณหน้าลานขวัญเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นำโดยนายมงคล จุลทัศน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้เข้าร่วม โดยร่วมเปิดงานและประกอบพิธีอัญเชิญเทียนพรรษาพระราชทานและผ้าอาบน้ำฝนพระราชทาน เป็นเทียนชัยมิ่งมงคล นำขบวนแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2566 โดยมีนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานเปิดงาน ซึ่งมีนายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการการจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน โดยมีนางพัทธานันท์ ยังตรง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี นายสมเพชร สร้อยสระคู นางทรงลักษณ์ วรภัย นายกำพล สิริรัตตนนท์ นายบดินทร์ เกษมศานติ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เอกอัครราชทูตอินเดีย ประจำประเทศไทย ท่านเอกอัครราชทูตภูฎาน ประจำประเทศไทย เอกอัครราชทูตญี่ปุ่น ประจำประเทศไทย กงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีน ณ ขอนแก่น กงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ณ ขอนแก่น กงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต กงสุลใหญ่สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ณ ขอนแก่น เจ้าแขวงสาละวัน รองเจ้าแขวงจำปาสัก รองเจ้าแขวงสะหวันนะเขต รองผู้อำนวยการสำนักงานกองการต่างประเทศจังหวัดเถือ เที่ยน เว้ห์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม รองประธานคณะกรรมการแนวร่วมปิตุภูมิเวียตนาม ประจำจังหวัดกว๋างจิ รองประธานคณะกรรมการประชาชนจังหวัดบินญ์เฟื๋อก รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระวิหาร ราชอาณาจักรกัมพูชา ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ผู้แทนว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ผู้แทนผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน นายอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานเอกชน ผู้มีเกียรติทุกท่าน นักท่องเที่ยว และประชาชน


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603