หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกิจกรรมงาน Miracle Of Candle มหัศรรย์เทียนพรรษา The Story Of Ganesha คณปติ


2023-08-02 14:50

จำนวนครั้งที่อ่าน : 16

วันที่ 1 สิงหาคม 2566 เวลา น. ณ ลานอะความเรียม ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลอุบลราชธานี

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นำโดยนายสมชาติ พงคพนาไกร ประธานประธานหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 นายมงคล จุลทัศน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นายชลวิท อภิรัตน์มนตรี เลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้เข้าร่วม โดยมีนางทรงลักษณ์ วรภัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในการเปิดงาน โดยร่วมกิจกรรมงาน Miracle Of Candle มหัศรรย์เทียนพรรษา The Story Of Ganesha คณปติ และรับชมการแสดงโดยสถานเอกอัครราชทูตอินเดียประจำประเทศไทย (คณะศิลปินจากกระทรวงวัฒนธรรมอินเดีย) และมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603