หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมเป็นเกียรติในการประกวดนางงามเทียนพรรษาอุบลราชธานี ประจำปี 2566


2023-08-01 12:25

จำนวนครั้งที่อ่าน : 28

วันที่ 31 กรกฎาคม 2566 เวลา 18.00 น. ณ ห้องทับทิมสยาม โรงแรมสุนีย์แกรนด์

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นำโดยนายมงคล จุลทัศน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้เข้าร่วมเป็นเกียรติในการประกวดนางงามเทียนพรรษาอุบลราชธานี ประจำปี 2566 ในชื่อ “Miss Ubonratchathani Candie Festival lnternational 2023 & Miss AEC กล่าวรายงานโดยนายมงคล จุลทัศน์ โดยมีนางทรงลักษณ์ วรภัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในการเปิดงาน ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณี อันดีงามของจังหวัดอุบลราชธานี ให้คงอยู่สืบไป


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603