หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมต้อนรับแขก รับเชิญชาวต่างประเทศจากสถานเอกอัครราชทูตภูฏาน และสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น


2023-08-01 12:25

จำนวนครั้งที่อ่าน : 38

วันที่ 1 สิงหาคม 2566 เวลา 07.30 น. ณ ท่าอากาศยานอุบลราชธานี

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นำโดยนายมงคล จุลทัศน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นายชลวิท อภิรัตน์มนตรี เลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และคณะผู้ประกอบการรุ่นใหม่ YEC จังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยนายบดินทร์ เกษมศานติ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี นายศักดา พิริยะกิจไพบูลย์ นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดอุบลราชธานี และคณะให้การต้อนรับ Mr.UCHIDA Takeshi เลขานุการเอก ประจำประเทศญี่ปุ่น Mr. Pema Wangyel รองหัวหน้าภารกิจ และ Mr.Lhendup Tshewang รองเลขาธิการ ประจำประเทศภูฏาน ในโอกาสเยือนเทศกาลแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2566


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603