หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมงานการจัดกิจกรรม วันสร้างสุข สร้างเสริมสุขภาวะสำหรับคนพิการจังหวัดอุบลราชธานี


2023-07-31 17:32

จำนวนครั้งที่อ่าน : 7

วันที่ 31 กรกฎาคม 2566 เวลา 08.00-16.00 น. ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดยนางกรุณา คณานิจกิจไพบูลย์ รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้เข้าร่วมงานการจัดกิจกรรม วันสร้างสุข สร้างเสริมสุขภาวะสำหรับคนพิการจังหวัดอุบลราชธานี โดยมีนายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในการเปิดงาน กล่าวรายงานโดย ผศ.ดร.พิมพา ขจรธรรม กรรมการบริหารแผนคณะที่ 2 สสส. และกล่าวเปิดงานโดยนางสาวสราญภัทร อนุมัติราชกิจ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603