หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดกิจกรรมวิ่ง อุบลราชธานี มินิมาราธอน โขง ชี มูล ภายใต้โครงการส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และการตลาดด้านการท่องเที่ยวและกีฬากลุ่มจังหวัดฯ


2023-07-31 15:22

จำนวนครั้งที่อ่าน : 6

วันที่ 30 กรกฎาคม 2566 เวลา 04.00 น. ณ บริเวณหน้าศาลหลักเมืองจังหวัดอุบลราชธานี

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดยนายชลวิท อภิรัตน์มนตรี เลขาธิการหอการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้เข้าร่วม โดยมีนางทรงลักษณ์ วรภัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และการตลาดด้านการท่องเที่ยวและกีฬากีฬากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง2 (โขง ชี มูล) โดยจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับ จังหวัดอำนาจเจริญ จังหวัดยโสธร และจังหวัดศรีสะเกษ


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603