หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ต้อนรับ ฯพณฯ นาเกช ซิงห์ เอกอัครราชทูตอินเดียประจำประเทศไทย ในโอกาสเยือนเทศกาลแห่เทียนพรรษา จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2566


2023-07-31 14:02

จำนวนครั้งที่อ่าน : 10

วันที่ 30 กรกฎาคม 2566 เวลา 17.30 น. ณ ท่าอากาศยานอุบลราชธานี

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นำโดยนายมงคล จุลทัศน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และคณะผู้ประกอบการรุ่นใหม่ YEC จังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยนายบดินทร์ เกษมศานติ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี และผศ.ดร.ปิยณัฐ สร้อยคำ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ให้การต้อนรับ ฯพณฯ นาเกช ซิงห์ เอกอัครราชทูตอินเดียประจำประเทศไทย ในโอกาสเยือนเทศกาลแห่เทียนพรรษา จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2566


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603