หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันบาสเกตบอลสามคน รายการ “3x3 UTCC Championship 2023” ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รอบคัดเลือก ระดับภูมิภาค


2023-07-29 13:45

จำนวนครั้งที่อ่าน : 16

วันที่ 29 กรกฎาคม 2566 เวลา 08.30-12.00 น. ณ สนามบาสเกตบอล UBRU STADIAM มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นำโดยนายมงคล จุลทัศน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นายชลวิท อภิรัตน์มนตรี เลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และนางสาวพิมพ์ชนก พิริยะกิจไพบูลย์ ประธานผู้ประกอบการรุ่นใหม่ YEC และคณะกรรมการผู้ประกอบการรุ่นใหม่ YEC จังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้เข้าร่วม โดยมีนางทรงลักษณ์ วรภัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในการเปิดการแข่งขันบาสเกตบอลสามคน รายการ “3x3 UTCC Championship 2023” ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนได้ออกกำลังกายร่วมกันกิจกรรมจัดการแข่งขันครั้งนี้ จะจัดขึ้นรวม ทั้งสิ้น 18 กลุ่มจังหวัด ครอบคลุมทั่วประเทศ แบ่งออกเป็น 6 ประเภท ได้แก่ รุ่นอายุ ไม่เกิน 18 ปี ชาย/หญิง รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี ชาย/หญิง และ รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี ชาย/หญิง โดยทีมประเภทชายรับสมัครทั้งสิ้น 24 ทีม และประเภทหญิง รับสมัครไม่เกิน 12 ทีม เริ่มแข่งขันรอบคัดเลือก ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2566 ถึง 30 กรกฏาคม 2566 เพื่อนำแชมป์ของทุกรุ่น ใน 18 กลุ่มจังหวัด เข้าแข่งขันในระดับประเทศ ในรอบชิงแชมป์ประเทศไทย ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 19 - 20 สิงหาคม 2566


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603