หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมเป็นเกียรติพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันเฉลิมพระชนพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2566


2023-07-28 11:47

จำนวนครั้งที่อ่าน : 9

วันที่ 27 กรกฎาคม 2566 เวลา 10.00 น. ณ อ่างเก็บน้ำห้วยพลาญเสือตอนล่าง และอ่างเก็บน้ำห้วยพลาญเสือตอนบน ฐานปฏิบัติการอนุพงษ์ ร้อย ทพ.2308 (ช่องบก) หมู่ที่ 3 บ้านโนนสูง ตำบลโดมประดิษฐ์ อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดยนายภาคภูมิ นพศิริ ประธานคณะทำงานหอการค้าประจำอำเภอน้ำยืนอุบลราชธานี/กรรมการกลาง เป็นผู้เข้าร่วม โดยมีนางทรงลักษณ์ วรภัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ โดยร่วมเป็นเกียรติพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันเฉลิมพระชนพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2566


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603