หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมพิธีเปิดงานเทศกาลทุ่งดอกเทียน ทุ่งดอกเทียน 1 เดียวในดอก เทียนเรืองแสง


2023-07-27 18:23

จำนวนครั้งที่อ่าน : 25

วันที่ 27 กรกฎาคม 2566 เวลา 13.00 น. ณ สวนจังหวัดอุบลราชธานี

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดยนางสาวจารุณี พิมพ์หล่อ รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้เข้าร่วม โดยร่วมพิธีเปิดงานเทศกาลทุ่งดอกเทียน ทุ่งดอกเทียน 1 เดียวในดอก เทียนเรืองแสง เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีของชาวจังหวัดอุบลราชธานี รวมทั้งสนับสนุนส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดอุบลราชธานีและสวนสัตว์อุบลราชธานี โดยมีนายบดินทร์ เกษมศานติ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในการเปิดงาน


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603