หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี พิธีบวงสรวงศาลหลักเมืองอุบลราชธานี และสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ในงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2566


2023-07-27 16:22

จำนวนครั้งที่อ่าน : 9

วันที่ 27 กรกฎาคม 2566 เวลา 07.00 น. ณ ศาลหลักเมืองอุบลราชธานี

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นำโดยนายมงคล จุลทัศน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และนางนภานรี โตแสง รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้เข้าร่วมพิธีบวงสรวงศาลหลักเมืองอุบลราชธานี และสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ในงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2566 โดยมีนายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีบวงสรวงศาลหลักเมืองอุบลราชธานี โดยมี นางพัทธานันท์ ยังตรง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี นายกำพล สิริรัตตนนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี นายบดินทร์ เกษมศานติ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี หน้าส่วนราชการ นายกเทศมนตรีเทศบาลนครอุบลราชธานี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี และภาคเอกชน และร่วมสักการะพลตรี พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงสรรสิทธิประสงค์ ,สักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบามสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 และสิ่งศักดิ์สิทธิ์เมืองอุบลราชธานี ,สักการะพระปทุมวรราชสุริยวงศ์ (เจ้าคำผง) และสิ่งศักดิ์สิทธิ์เมืองอุบลราชธานี ในงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2566


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603