หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมโครงการในหัวข้อ “พลเมืองคนรุ่นใหม่ของจังหวัดอุบลราชธานีกับการพัฒนาเมือง”


2023-07-26 11:42

จำนวนครั้งที่อ่าน : 13

วันที่ 26 กรกฎาคม 2566 เวลา 08.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมบุษยรัตน์ ชั้น 2 อาคาร20 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นำโดยนางสาวพิมพ์ชนก พิริยะไพบูลย์ ประธาน YEC อุบลฯ และคณะกรรมการ YEC อุบลฯ เป็นผู้เข้าร่วม โดยร่วมโครงการในหัวข้อ “พลเมืองคนรุ่นใหม่ของจังหวัดอุบลราชธานีกับการพัฒนาเมือง” จัดโดย ศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้าจังหวัดอุบลราชธานี


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603