หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดฝึกอบรมเตรียมผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน


2023-07-25 18:19

จำนวนครั้งที่อ่าน : 18

วันที่ 25 กรกฎาคม 2566 เวลา 13.30 น. ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดยนายประชา กิจตรงศิริ รองประธานกรรมการอาวุโสหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้เข้าร่วม โดยร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดฝึกอบรมเตรียมผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ซึ่งจะดำเนินการฝึกอบรมเตรียมผู้ทดสอบฯ ในพื้นที่ 3 แห่ง คือ ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี จำนวน 5 สาขา มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี จำนวน 1 สาขา และโรงเรียนเดอะแคร์การบริบาล จำนวน 1 สาขา มีผู้เข้าร่วมฝึกอบรม ทั้งสิ้นจำนวน 155 คน


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603