หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมลงพื้นที่เยือนชุมชน ชมวิถีคนทำต้นเทียน


2023-07-19 16:35

จำนวนครั้งที่อ่าน : 41

วันที่ 19 กรกฎาคม 2566 เวลา 08.00-16.00 น. ณ ศาลหลักเมือง เยือนชุมชน 9 วัด (ตามกำหนดการ)

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดยนางนภานรี โตแสง รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้เข้าร่วมลงพื้นที่เยือนชุมชน ชมวิถีคนทำต้นเทียน รวม 9 วัด โดยมีนายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี นางพัทธานันท์ ยังตรง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี นายสมเพชร สร้อยสระคู นางทรงลักษณ์ วรภัย นายกำพล สิริรัตตนนท์ นายบดินทร์ เกษมศานติ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ตัวแทนจากหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้นำท้องถิ่น ร่วมกิจกรรมเยือนชุมชนคนทำเทียน สำหรับงานประเพณีสุดยิ่งใหญ่ของเมืองอุบลราชธานี “งานแห่เทียนพรรษา” ประจำปี 2566 ภายใต้ชื่อ “122 ปี ทวยราษฎร์ใฝ่ธรรม งามล้ำเทียนพรรษา” ระหว่างวันที่ 30 กรกฎาคม ถึง 3 สิงหาคม 2566 สำหรับวัดที่ 1 เยือนชุมชน ขมวิถีคนทำต้นเทียน ณ วัดผาสุการาม วัดที่ 2 เยือนชุมชน ชมวิถีคนทำต้นเทียน ณ วัดบูรพา วัดที่ 3 เยือนชุมชน ชมวิถีคนทำต้นเทียน ณ วัดพลแพน วัดที่ 4 เยือนชุมชน ชมวิถีคนทำต้นเทียน ณ วัดสุปัฏนารามวรวิหาร วัดที่ 5 เยือนชุมชน ชมวิถีคนทำต้นเทียน ณ วัดทุ่งศรีเมือง วัดที่ 6 เยือนชุมชน ชมวิถีคนทำต้นเทียน ณ วัดศรีประดู่ วัดที่ 7 เยือนชุมชน ชมวิถีคนทำต้นเทียน ณ วัดพระธาตุหนองบัว วัดที่ 8 เยือนชุมชน ชมวิถีคนทำต้นเทียน ณ วัดมหาวนาราม และวัดที่ 9 เยือนชุมชน ชมวิถีคนทำต้นเทียน ณ วัดวัดแจ้ง เพื่ออนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่นให้คงอยู่ถาวรสืบไป ตลอดจนเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นเพิ่มมากขึ้น


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603