หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ประกอบพิธีเคารพศพตามประเพณี คุณแม่เซี้ยม แซ่จึง


2023-07-17 18:14

จำนวนครั้งที่อ่าน : 7

วันที่ 16 กรกฎาคม 2566 เวลา 10.00 น. ณ เมรุวัดสุปัฏนารามวรวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นำโดยนางมะลิวัลย์ ไชยสงคราม รองประธานกรรมการอาวุโสหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นางชูศรี กตัญญุตานันท์ รองประธานกรรมการอาวุโสหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นางพิราวรรณ เรียนวิริยกิจ รองประธานกรรมการอาวุโสหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นางเมตตา เมืองเจริญ รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้เข้าร่วมพิธีเคารพศพตามประเพณีจีน คุณเเม่เซี้ยม แซ่จึง


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603