หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี กิจกรรมเนื่องในวันมหามงคลแห่งการสถาปนาเมืองอุบลราชธานี ครบ 231 ปี 16 กรกฎาคม 2566 231 ปี อุบลราชธานี ฮุ่งเฮือง เมืองธรรม


2023-07-16 13:57

จำนวนครั้งที่อ่าน : 25

วันที่ 16 กรกฎาคม 2566 เวลา 10.00 น. ณ สวนสาธารณะทุ่งศรีเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จังหวัดอุบลราชธานี

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นำโดยนายมงคล จุลทัศน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้เข้าร่วม ตามที่จังหวัดอุบลราชธานี ได้ประกาศให้ปี พ.ศ. 2566 เป็นวาระสำคัญของจังหวัดในโอกาสครบ 231 ปี ภายใต้ชื่อกิจกรรม “231 ปี อุบลราชธานี ฮุ่งเฮือง เมืองธรรม” ซึ่งในวันที่ 16 กรกฎาคม 2566 จะมีกิจกรรมขบวนฟ้อนรำ “231 ปี อุบลราชธานี ฮุ่งเฮือง เมืองธรรม” โดยมีนายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี และรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีทั้ง 4 ท่าน เป็นผู้นำขบวนในการฟ้อนรำและส่วนราชการ ภาคเอกชน รวมถึงหน่วยงานต่างๆภายในจังหวัด จำนวน 21,300 คน และในส่วนของอำเภอๆละ 2,310 คนนั้น และตำบล หมู่บ้าน ชุมชน สถานศึกษา วัดต่างๆ ซึ่งร่วมฟ้อนรำพร้อมกันทั้งจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 3 บทเพลง ประกอบด้วย

1) เพลง อุบลราชธานี

2) เพลง ออนซอนเมืองอุบลฯ

3) เพลง มาร์ชอุบลราชธานี


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603