หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ประชุมปรึกษาหารือการบริหารจัดการกองทุนฯ ครั้งที่ 3/2566


2023-07-14 15:39

จำนวนครั้งที่อ่าน : 6

วันที่ 14 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมหอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติฯ

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดยนางพริ้งพิศ วังทอง รองประธานกรรมการอาวุโสหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้เข้าร่วมประชุม โดยร่วมประชุมปรึกษาหารือการบริหารจัดการกองทุนฯ ครั้งที่ 3/2566 ซึ่งได้มีการพิจารณาดำเนินงานต่างๆของกองทุนฯ ที่สำคัญ คือ แผนการดำเนินงานกองทุนเครือข่ายแห่งบุญหม่อมเจียงคำอนุสรณ์ ปี พ.ศ.2566 กิจกรรมต่างๆในเดือนเมษายน-พฤษภาคม 2566 และการเตรียมความพร้อมการจัดงานเชิดชูเกียรติและรำลึกหม่อมเจียงคำชุมพล ณ อยุธยา ท.จ. ประจำปี พ.ศ.2566 (ปีที่16)


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603