หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี การตรวจประเมินการจัดการขยะมูลฝอย จังหวัดอุบลราชธานี ระดับประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบตัดสิน


2023-07-13 15:53

จำนวนครั้งที่อ่าน : 10

วันที่ 13 กรกฎาคม 2566 เวลา 08.45 น. ณ หอประชุมจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 2 (ด้านหลังศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี)

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดยนายสนั่น สุตัญตั้งใจ รองประธานกรรมการอาวุโสหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้เข้าร่วม โดยร่วมการตรวจประเมินการจัดการขยะมูลฝอย จังหวัดอุบลราชธานี ระดับประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบตัดสิน โดยมีนายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี นายบดินทร์ เกษมศานติ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้กล่าวต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนฯ


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603