หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมประชุมและแถลงข่าวการจัดงานสัปดาห์หนังสือและการเรียนรู้อุบลราชธานี ครั้งที่ 12 ปี 2566


2023-07-11 15:00

จำนวนครั้งที่อ่าน : 19

วันที่ 11 กรกฎาคม 2566 เวลา 10.00 น. ณ ลานกิจกรรม ชั้น 4 ตึกสุนีย์ทาวเวอร์ จังหวัดอุบลราชธานี

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นำโดยนายมงคล จุลทัศน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นางชูศรี กตัญญุตานันท์ รองประธานกรรมการอาวุโสหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้เข้าร่วม โดยมีนายบดินทร์ เกษมศานติ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวเปิดงานแถลงข่าวและกล่าวถึงงานสัปดาห์หนังสือและการเรียนรู้อุบลราชธานี ครั้งที่ 12 ปี โดยนางสุนีย์ ตริยางกูรศรี ประธานบริหารบริษัทในเครือ ก้าวหน้ากรุ๊ป นายทัศน์พล เรืองศิริ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอุบลราชธานี และ ผู้แทน ภาคีเครือข่าย ทั้ง หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ซึ่งมีประชาชน ให้ความสนใจร่วมรับฟังเป็นจำนวนมาก ซึ่งกำหนดการจัดงาน ระหว่างวันที่ 12-20 สิงหาคม 2566


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603