หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมแสดงร้านสตรีทฟู้ด (Street Food) กระทรวงแรงงาน พื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี


2023-07-08 11:07

จำนวนครั้งที่อ่าน : 14

วันที่ 7 กรกฎาคม 2566 เวลา 17.00 น. ณ ลานกิจกรรมร้อยพันธุ์บัว (บริเวณหน้าห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลอุบลฯ)

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดยนางพองาม ปรีดาสันต์ รองประธานกรรมการอาวุโสหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นายสนั่น สุตัญตั้งใจ รองประธานกรรมการอาวุโสหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้เข้าร่วม โดยร่วมพิธีเปิดกิจกรรมแสดงร้านสตรีทฟู้ด (Street Food) กระทรวงแรงงาน พื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ด้วยกระทรวงแรงงานร่วมกับจังหวัดอุบลราชธานี จะดำเนินการจัดกิจกรรมแสดงร้านค้าสตรีทฟู้ด (Street Food)กระทรวงแรงงาน พื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ในระหว่างวันที่ 7-9 กรกฎาคม 2566 โดยมีนางทรงลักษณ์ วรภัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้กล่าวต้อนรับประธานในพิธีและแขกผู้มีเกียรติ ทั้งนี้ปลัดกระทรวงแรงงานเป็นประธานเปิดงานกิจกรรม ซึ่งภายในงานประกอบด้วยการจัดแสดงร้านค้าขายอาหารเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 80 บูท การแสดงของศิลปินพื้นบ้านทุกคืน รวมไปถึงกิจกรรมอื่นๆ


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603