หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ประชุมคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์งานประเพณีแห่เทียนพรรษา จังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 2/2566


2023-07-04 18:49

จำนวนครั้งที่อ่าน : 10

วันที่ 4 กรกฎาคม 2566 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดยนางนภานรี โตแสง รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้เข้าร่วมประชุม โดยมีนายกำพล สิริรัตตนนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในการประชุม โดยร่วมประชุมคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์งานประเพณีแห่เทียนพรรษา จังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 2/2566 “122 ปี ทวยราษฎร์ใฝ่ธรรม งามล้ำเทียนพรรษา” ระหว่างวันที่ 30 กรกฎาคม-3 สิงหาคม 2566 เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น กระตุ้นเศรษฐกิจ และการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดอุบลราชธานี


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603