หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี กลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่จังหวัดอุบลราชธานี (YEC) ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว


2023-07-04 18:40

จำนวนครั้งที่อ่าน : 24

วันที่ 4 กรกฎาคม 2566 เวลา 15.00 น. ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นำโดยนางสาวพิมพ์ชนก พิริยะกิจไพบูลย์ ประธานกลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่จังหวัดอุบลราชธานี (YEC) และกรรมการกลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่จังหวัดอุบลราชธานี (YEC) เป็นผู้เข้าร่วม ด้วยวันที่ 28 กรกฎาคม 2566 เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อเป็นการถวายความจงรักภักดี และสำนึกในพระกรุณาธิคุณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดอุบลราชธานี โดยเปิดโอกาสให้ตัวแทนส่วนราชการแต่ละจังหวัด และหน่วยงานระดับภาค ได้แสดงออกซึ่งความจงรักภักดี


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603