หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมประชุม เพื่อสรุปงานในการมีส่วนร่วมกับประเพณีแห่เทียนพรรษาประจำจังหวัดอุบลราชธานี


2023-07-03 14:58

จำนวนครั้งที่อ่าน : 10

วันที่ 3 กรกฎาคม 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และผ่านระบบออนไลน์ TRUE VROOM

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นำโดยนายมงคล จุลทัศน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นางนภานรี โตแสง รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นางสาวจารุณี พิมพ์หล่อ รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นายชลวิท อภิรัตน์มนตรี เลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และคณะกรรมการสภาขับเคลื่อนธุรกิจสังคมอุบลราชธานีหรือ 14 องค์กรหลัก โดยร่วมประชุมเพื่อสรุปงานในการมีส่วนร่วมกับประเพณีแห่เทียนพรรษาประจำจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนงานประเพณีแห่เทียนพรรษาประจำจังหวัดอุบลราชธานีอีกทั้งยังเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ และส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดอุบลราชธานี


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603