หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี งานแถลงข่าวการจัดงานประกวดนางงามเทียนพรรษา อุบลราชธานี 2566


2023-06-30 17:22

จำนวนครั้งที่อ่าน : 13

วันที่ 30 มิถุนายน 2566 เวลา 13.30 น. ณ โรงแรมเซนทารา อ.เมือง จ.อุบลฯ

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดยนายมงคล จุลทัศน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้เข้าร่วม โดยเข้าร่วมงานแถลงข่าวการจัดงานประกวดนางงามเทียนพรรษา อุบลราชธานี 2566 ด้วย หจก.แอดเวิร์ค มีเดีย แอนด์ ออแกไนซ์ ได้มีการดำเนินการกิจกรรมการประกวดนางงามเทียนพรรษาอุบลราชธานี ประจำปี 2566 ขึ้น ในวันที่ 29 กรกฎาคม-2 สิงหาคม 2566 เพื่อสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม ของชาวอุบลราชธานี โดยให้มี นิสิต นักศึกษา ชุมชน คุ้มวัด และประชาชาทั่วไป ตลอดจนหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชน ที่มีความสนใจข้าร่วมกิจกรรมการประกวด และเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ทางกองประกวดฯ ได้มีการจัดทำ VTR การประกวด และประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวภายใต้แนวคิด “ อุบลราชธานีเมืองแห่งสี่แสง และสามธรรม” ซึ่งจะช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจ และดึงดูดนักท่องเที่ยวจากหลากหลายพื้นที่ที่มาในจังหวัดอุบลราชธานีมากขึ้น


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603