หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกิจกรรม คืนร่มป่า ปฏิบัติบูชาธรรม


2023-06-30 15:32

จำนวนครั้งที่อ่าน : 13

วันที่ 30 มิถุนายน 2566 เวลา 09.30 น. ณ วัดแสนสำราญ อ.วารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดยนายชลวิท อภิรัตน์มนตรี เลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้เข้าร่วม โดยร่วมกิจกรรม คืนร่มป่า ปฏิบัติบูชาธรรม ด้วยมูลนิธิหลวงปุ่มั่น ภูริทัตโต 150 ปี ชาตกาล จังหวัดอุบลราชธานี ได้กำหนดจัดกิจกรรม “คืนร่มป่า ปฏิบัติบูชาธรรม” ทั้งนี้นายสมชาติ พงคพนาไกร ประธานกรรมการ มูลนิธิหลวงปุ่มั่น ภูริทัตโต 150 ปี ชาตกาล จังหวัดอุบลราชธานี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการ โดยมีนายกำพล สิริรัตตนนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวเปิดงานและถวายต้นไม้ให้แก่พระครูธีรปัญญาภรณ์ เจ้าคณะอำเภอวารินชำราบ(ธรรมยุค) และท่านเจ้าอาวาสวัดและที่พักสงฆ์ในเขตอำเภอวารินชำราบ (ธรรมยุค) เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ในวัด สร้างความมั่นคงทางอาหารภายใต้โครงการ ธรรมจักรสีเขียว และส่งเสริมนโยบาย 3 ธรรมของจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อพัฒนาและดูแลรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเพื่อสร้างร่มธรรมในวัดและที่พักสงฆ์ในเขตวารินชำราบ (ธรรมยุค)


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603