หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน จังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 3/2566


2023-06-29 17:36

จำนวนครั้งที่อ่าน : 9

วันที่ 28 มิถุนายน 2566 เวลา 13.30-16.00 น. ณ ห้องพันโบก ชั้น 1 โรงแรมเซ็นทารา อ.เมือง จ.อุบลฯ

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดยนายชลวิท อภิรัตน์มนตรี เลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้เข้าร่วมประชุม โดยร่วมประชุมประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน จังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 3/2566 ซึ่งประกอบด้วยหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี หอการค้าจังหวัดศรีสะเกษ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี และสมาคมธนาคารจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อดำเนินการจัดทำการวิพากษ์ “แผนพัฒนาเศรษฐกิจภาคเอกชนระดับภูมิภาค พ.ศ.2566-2570” ระยะที่ 2 (ระดับจังหวัดอุบลราชธานี)


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603