หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมเวทีคืนข้อมูลและเผยแพร่ผลการศึกษา


2023-06-28 12:36

จำนวนครั้งที่อ่าน : 5

วันที่ 28 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00-14.00 น. ณ โรงแรมบ้านสวนคุณตา กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดยนายบัณฑิต วิลามาศ ที่ปรึกษาหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้เข้าร่วม โดยร่วมเวทีคืนข้อมูลและเผยแพร่ผลการศึกษาซึ่งเป็นการวิจัยโครงการ เรื่อง “การวิจัยและพัฒนาความพร้อมของเครือข่ายการพัฒนาเมืองจังหวัดอุบลราชธานีจากฐานรากอย่างยั่งยืน” พร้อมทั้งการเก็บละวิเคราะห์ข้อมูล พร้อมมีข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาจังหวัดอุบลราชธานีอย่างยั่งยืน


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603