หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมพิธีเปิดงาน เกษตรอินทรีย์ โขงชีมูล & Fruits Fest 2023


2023-06-28 11:58

จำนวนครั้งที่อ่าน : 24

วันที่ 27 มิถุนายน 2566 เวลา 16.00 น. ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าอุบลราชธานี อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดยนายศิวาวุฒิ ว่องไว่ รองประธานกลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่ YEC อุบลฯ เป็นผู้เข้าร่วม โดยร่วมพิธีเปิดงานเกษตรอินทรีย์ โขงชีมูล & Fruits Fest 2023 โดยมีนายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดงานแสดงและจำหน่ายสินค้า “เกษตรอินทรีย์ โขงชีมูล & Fruits Fest 2023” โครงการส่งเสริมการตลาดสินค้าปลอดภัยและสินค้าอินทรีย์ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระหว่างวันที่ 27 มิถุนายน – 3 กรกฎาคม 2566


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603