หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ประชุมคณะกรรมการหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ครั้งที่ 2/2566


2023-06-27 19:03

จำนวนครั้งที่อ่าน : 12

วันที่ 27 มิถุนายน 2566 เวลา 09.30 น. ณ โรงแรมพรหมพิมาน อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นำโดยนายมงคล จุลทัศน์ ประธานหอกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นายชลวิท อภิรัตน์มนตรี เลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นายรัฐธนินทร์ เตชะไชยสิทธิ์ รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นายไพบูลย์ คำศรี รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้เข้าร่วมประชุม โดยร่วมประชุมคณะกรรมการหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ครั้งที่ 2/2566 ซึ่งประกอบด้วยหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี หอการค้าจังหวัดศรีสะเกษ หอการค้าจังหวัดอำนาจเจริญ และหอการค้าจังหวัดยโสธร โดยมีนายสมชาติ พงคพนาไกร ประธานหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 เป็นประธานในการประชุม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหารือแนวทางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 และส่งเสริมเศรษฐกิจในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603