หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมประชุมงาน กิจกรรม RUN LAN LEARN แล่น เฮียนฮู้


2023-06-26 15:17

จำนวนครั้งที่อ่าน : 15

วันที่ 26 มิถุนายน 2566 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมออฟฟิศบริษัท สินทรัพย์ก้าวหน้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด ชั้น 4 ตึกสุนีย์ทาวเวอร์ จังหวัดอุบลราชธานี

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นำโดยนางชูศรี กตัญญุตานันท์ รองประธานกรรมการอาวุโสหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นางสาวนาถนภา รุ่งแสนทวี กรรมการกลางหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้เข้าร่วม โดยร่วมประชุมงานกิจกรรม RUN LAN LEARN แล่น เฮียนฮู้ ซึ่งเป็นกิจกรรมวิ่งการกุศลทั้งนี้รายได้ทั้งหมดไม่หักค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมมอบเป็นทุนในสถานศึกษาที่ขาดแคลนซื้อหนังสือ และสื่อการเรียนการสอน ซึ่งในการคัดเลือกสถานศึกษาที่จะรับทุน โครงการ จะประสานงานกับหน่วยงานที่ดูแลสถานศึกษา กระจายทั่วทุกจังหวัด โดยวัตถุประสงค์สำคัญของการจัดงาน คือการรณรงค์ส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชนชาวอุบลราชธานี มีนิสัยรักการอ่านและการเรียนรู้ อันจะนำไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603