หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมงานกิจกรรมรณรงค์สารธารณะเพื่อส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศในเดือนแห่งความภาคภูมิใจ หรือ PRIDE MONTH จ.อุบลฯ


2023-06-26 10:19

จำนวนครั้งที่อ่าน : 12

วันที่ 24 มิถุนายน 2566 เวลา 16.00-22.00 น. ณ ศูนย์การค้าเซ็นอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดยนายฤทธิพันธุ์ สัณฑมาศจิรวัส รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้เข้าร่วม โดยร่วมงานกิจกรรมรณรงค์สารธารณะเพื่อส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศในเดือนแห่งความภาคภูมิใจ หรือ PRIDE MONTH จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี พ.ศ.2566 ครั้งที่ 2 (UBON PRLDE 2023) เพื่อการแสดงออกถึงความภาคภูมิใจในตัวตนของผู้มีความหลากหลายทางเพศ และประสานความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาคมและประชาชนทั่วไป ในการขับเคลื่อนรณรงค์ส่งเสริมความเสมอภาคทางเพศ และความเท่าเทียมทางเพศให้เกิดขึ้นในสังคมไทยอย่างแท้จริงรวมถึงการผลักดันเชิงนโยบายเพื่อให้เกิดกฎหมายที่ส่งเสริม คุ้มครอง ปกป้องทุกคน ทุกเพศต่อไป


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603