หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม เรืออากาศตรีประกาย คูณคำตา


2023-06-20 10:51

จำนวนครั้งที่อ่าน : 14

วันที่19 มิถุนายน 2566 เวลา 19.00 น. ณ ศาลาวัดวรรณวารี ต.วารินชำราบ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นำโดยนายมงคล จุลทัศน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดยร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม เรืออากาศตรีประกาย คูณคำตา (พ่อตา) รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานีนายพงษ์พันธ์ จันทศรี


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603