หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ประชุมการดำเนินการขับเคลื่อนโคนิลอุบลฯ


2023-06-19 17:29

จำนวนครั้งที่อ่าน : 28

วันที่ 19 มิถุนายน 2566 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นำโดยนายมงคล จุลทัศน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นางพองาม ปรีดาสันติ์ รองประธานกรรมการอาวุโสหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นายประมอน เขียวขำ รองประธานกรรมการอาวุโสหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นายกันตภณ หลาวทอง รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นายกิตติ สุวรรณกูฏ รองประธานกรรมการหอการคาจังหวัดอุบลราชธานี โดยร่วมกับ นายกิตติ กุบแก้ว ปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี และคณะ พร้อมด้วยเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อนิลอุบล ร่วมประชุมการดำเนินการขับเคลื่อนโคนิลอุบลฯ เพื่อแปรรูปและจัดจำหน่ายในโคนิลอุบลฯให้เป็นที่รู้จัก อย่างแพร่หลาย ได้รับทราบถึงคุณภาพของการผลิตเนื่อพรีเมี่ยม ซึ่งปีที่แล้ว พ.ศ.2565 โคนิลอุบลฯผลิตและส่งเข้าสู่ตลาด 170 ตัว ในปีพ.ศ.2566 คาดว่าจะมีผลผลิตอยู่ที่ 300 ตัว และเนื้อนิลอุบลฯจะเป็นเนื้อพรีเมี่ยมของชาวอุบลฯ ที่ได้ขับเคลื่อนและพัฒนาสายพันธุ์อย่างปราณีต ได้มาตรฐาน และอีกประเด็น นอกจากการสร้างแบรนด์โคเนื้อพรีเมี่ยมนิลอุบลให้เป็นที่รับรู้แล้ว ที่ประชุมได้จัดตั้งคณะกรรมการ เพื่อขับเคลื่อนการช่วยเหลือเกษตรกรที่ขุนเนื้อโคนิล ที่ยังไม่กระบวนการที่จะต้องแปรรูป เพื่อให้คุณภาพเนื้อ ให้ได้ถึงมาตรฐานในอายุและลดช่องว่างพ่อค้าคนกลางไม่ให้เอาเปรียบเกษตรกร คณะกรรมการ จึงได้ตั้งกองทุนเพื่อช่วยเหลือผู้เลี้ยงโคขุนพรีเมี่ยม เพื่อจัดซื้อวัว ที่ยังไม่ครบเกณฑ์ไปขุนต่อ ก่อนถึงกระบวนการแปรรูป เพื่อแปรรูปก่อนนำขายสู่ตลาดต่อไป


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603