หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมประชุมใน เรื่อง Amazing Ubonratchathani Gastronomy City (4 Ethnicity Of Gastronomy 4 อาหารแห่งชาติพันธุ์)


2023-06-19 11:39

จำนวนครั้งที่อ่าน : 14

วันที่ 19 มิถุนายน 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นำโดยนายมงคล จุลทัศน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นายรัฐธนินท์ เตชะไชยสิทธิ์ รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นางเมวดี จุลทัศน์ กรรมการรองเลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดยร่วมประชุมใน เรื่อง Amazing Ubonratchathani Gastronomy City (4 Ethnicity Of Gastronomy 4 อาหารแห่งชาติพันธุ์) โดยรวบรวมร้านอร่อยและร้านเก่าแก่ตลอด 60 ปี ซึ่งเป็นภูมิปัญญาและวัฒนธรรมที่มีเอกลักษณ์ของอาหารแห่งชาติพันธุ์ในจังหวัดอุบลราชธานี ทั้ง 4 เชื้อสาย อาหารอีสาน จีน เวียดนาม และอาหารฝรั่ง มาถ่ายทอดผ่านประสบการณ์ใหม่ๆ โดยมีวัตถุในการจัดงานครั้งนี้ เพื่อสร้าง Soft Power กระตุ้นการท่องเที่ยวของจังหวัดอุบลราชธานี สร้างการรับรู้และประชาสัมพันธ์ถึงความหลากหลาย ของวัฒนธรรมด้านอาหารของจังหวัดอุบลฯ และบอกเล่าอารยะธรรมแห่งชาติการบริโภคที่มีคุณค่า สะท้อนถึงความมั่นคงทางอาหารคืออาหารชาติพันธ์ สร้างโอกาสในการผลักดันร้านมิชลิน ให้มีจำนวนมากขึ้น โดยใช้ร้านที่ได้รับรางวัลมิชลิน มาร่วมกับร้านท้องถิ่นอีกด้วย


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603