หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมต้อนรับคณะอนุกรรมการตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานและเก็บคะแนนการประกวดกิจกรรมในโครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับเพชร


2023-06-16 15:19

จำนวนครั้งที่อ่าน : 11

วันที่16 มิถุนายน 2566 เวลา 08.45 น. ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 4 อาคาร 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดยนางพริ้งพิศ วังทอง รองประธานกรรมการอาวุโสหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้เข้าร่วม โดยร่วมต้อนรับคณะอนุกรรมการตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานและเก็บคะแนนการประกวดกิจกรรมในโครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับเพชร ระดับประเทศ รักษามาตรฐาน พร้อมเป็นต้นแบบระดับเพชร ปีที่ 4 สานพระปณิธานทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีประจำปี 2566 โดยนายกำพล สิริรัตตนนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยนายประทีป บุญธรรม รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมนำเสนอผลการดำเนินงานจังหวัด TO BENUMBER ONE ระดับเพชร ประจำปี 2566 ซึ่งจังหวัดอุบลราชธานี ได้พัฒนามาอย่างต่อเนื่อง เป็นระยะเวลา 21 ปี ภายใต้ วิสัยทัศน์ “เด็กและเยาวชนอุบลราชธานี เก่ง ดี มีภูมิคุ้มกัน ห่างไกลยาเสพติด”


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603