หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตใน”โครงการ 9 แสนซีซี 90ปี หอการหอค้าไทย เพื่อขอยอดเข้า รหัส 0J04141(ศูนย์ เจ ศูนย์ สีหนึ่งสี่หนึ่ง)


2023-06-15 12:17

จำนวนครั้งที่อ่าน : 6

วันที่ 14 มิถุนายน 2566 เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 6 อาคาร 50 พรรษามหาวชิราลงกรณโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี

เนื่องในวันผู้บริจาคโลหิตโลก(wold Blood Donor Day 2023) หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานีโดย นางพริ้งพิศ วังทอง รองประธานกรรมการอาวุโสหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตใน”โครงการ 9 แสนซีซี 90ปี หอการหอค้าไทย เพื่อขอยอดเข้า รหัส 0J04141(ศูนย์ เจ ศูนย์ สีหนึ่งสี่หนึ่ง) ทั้งนี้นางพริ้งพิศ วังทอง รองประธานกรรมการอาวุโสหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี สนับสนุน ไอศครีม 1 ถัง เป็นเงิน 1,500บาท

  • ยอดผู้แสดงความจำนงบริจาคโลหิต จำนวน 242 ราย
  • ยอดผู้แสดงความจำนงบริจาคโลหิต ไม่ผ่านจำนวน 33 ราย
  • ยอดผู้แสดงความจำนงบริจาคโลหิต ผ่านจำนวน 209 ราย
  • ยอดผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา จำนวน 9 ราย
  • ยอดผู้แสดงความจำนงบริจาคอวัยวะ จำนวน 9 ราย

หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603