หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตใน”โครงการ 9 แสนซีซี 90ปี หอการค้าไทย เพื่อขอยอดเข้า รหัส 0J04141 (ศูนย์ เจ ศูนย์ สีหนึ่งสี่หนึ่ง)


2023-06-12 20:36

จำนวนครั้งที่อ่าน : 10

วันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน 2566 เวลา 13.30น ณ อาคารหลุยส์ มารี มงฟอร์ด โรงเรียนอัสสัมชัญ จังหวัดอุบลราชธานี

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานีโดย นางพริ้งพิศ วังทองรองประธานอาวุโสหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตใน”โครงการ 9 แสนซีซี 90ปี หอการค้าไทย เพื่อขอยอดเข้า รหัส 0J04141 (ศูนย์ เจ ศูนย์ สีหนึ่งสี่หนึ่ง) ได้จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต โดยการนำของผู้อำนวยการ คณะครู อาจารย์ นักเรียน ได้บริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล เพื่อระลึกพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐปรามาธิบดิทร(รัชกาลที่ 8)

  • ยอดผู้แสดงความจำนงบริจาคโลหิต จำนวน 38 ราย
  • ยอดผู้แสดงความจำนงบริจาคโลหิต ไม่ผ่านจำนวน 15 ราย
  • ยอดผู้แสดงความจำนงบริจาคโลหิต ผ่านจำนวน 23 ราย

หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603