หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เยี่ยมชมสวนวัชระฟาร์ม ทุเรียนภูเขาไฟ


2023-06-12 18:56

จำนวนครั้งที่อ่าน : 15

วันที่ 11 มิถุนายน 2566 เวลา 16.00 น. ณ สวนวัชระฟาร์ม ทุเรียนภูเขาไฟ ตำบลเก่าขาม อำเภอน้ำยืน จ.อุบลราชธานี

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นำโดยนายมงคล จุลทัศน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดยร่วมเยี่ยมชมสวนวัชระฟาร์ม ทุเรียนทุเรียนภูเขาไฟ ตำบลเก่าขาม อำเภอน้ำยืน จ.อุบลราชธานี รวมถึงยังมีผลไม้อีกหลากหลายชนิดให้เยี่ยมชมกันโดยวิธีการปลูกแบบธรรมชาติ และยังสามารถชิมผลไม้กันได้สดๆจากสวน อีกด้วย


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603