หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เข้าพบ นางจิตรวรรณ หวังศุภกิจโกศล ประธานบริษัทเอี่ยมอุบล จำกัด


2023-06-12 18:10

จำนวนครั้งที่อ่าน : 6

วันที่ 11 มิถุนายน 2566 เวลา 12.50 น. ณ โรงแป้งเอี่ยมอุบล อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นำโดยนายมงคล จุลทัศน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดยเข้าพบ นางจิตรวรรณ หวังศุภกิจโกศล ประธานบริษัทเอี่ยมอุบล จำกัด เพื่อหารือเรื่องสถานการด้านการค้าชายแดนและหารือในส่วนของแป้งมันสำปะลังในการส่งออกด่านชายแดน อำเภอน้ำยืน จ.อุบลราชธานี


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603