หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี และภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ใน “โครงการ 9 แสนซีซี 90ปี หอการค้าไทย” รหัสโครงการ 0J04141 (ศูนย์ เจ ศูนย์ สี่ หนึ่งสี่ หนึ่ง)


2023-06-09 11:40

จำนวนครั้งที่อ่าน : 13

วันที่ 8 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00- 12.00 น. ณ หจก.ศูนย์รถยนต์อุบลเซอร์วิส

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดยนางพริ้งพิศ วังทอง รองประธานกรรมการอาวุโสหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี และภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ หจก.ศูนย์รถยนต์อุบลเซอร์วิสใน “โครงการ 9 แสนซีซี 90ปี หอการค้าไทย” รหัสโครงการ 0J04141 (ศูนย์ เจ ศูนย์ สี่ หนึ่งสี่ หนึ่ง) ยอดผู้แสดงความจำนงบริจาคโลหิต จำนวน 25 ราย ยอดผู้บริจาคไม่ผ่าน 5 ราย ยอดผู้บริจาคโลหิตผ่านจำนวน 20 ราย


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603